Nakladatelství KARMÁŠEK, s. r. o., pro nás zajišťuje grafické zpracování obsahu knihy, sazbu, úpravu fotografií a průběžný tisk dokončených částí knihy. S tímto nakladatelstvím jsme domluveni na tisku a distribuci knihy. Podporu nám pan Karmášek přislíbil již v roce 2018 při podávání projektu TAČR, který ale podporu nezískal. Od roku 2021 nám ale i přesto umožnil na knize pracovat s jeho grafičkou. Uvěřil projektu a šel s námi do rizika. S fakturou počkal, až bude mít spolek čím zaplatit. S prací jsme tak díky němu mohli začít ihned.

Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně nám umožňuje zpracovávat fotografie pro projekt Pladias, jehož kompletnost je úzce spjata s náplní knihy. Poskytuje také informace k druhům, které jsou prezentovány na webových stránkách Pladias.cz.

Firma ZONER, a. s., nám bezplatně poskytuje licenci svého programu Zoner Photo Studio, díky kterému připravujeme pro nakladatelství návrhy koláží jednotlivých taxonů.

Česká botanická společnost, z. s., je partnerem projektu. Umožňuje nám komunikaci se svými členy a prezentaci průběžných výsledků botanické obci. Máme rovněž její mediální podporu a odbornou záštitu (garanti a konzultanti jsou jejími dlouhodobými členy). Společně plánujeme vznik Fotografické sekce České botanické společnosti, která bude popularizovat botaniku pomocí fotografií rostlin a mj. pořádat fotografické kurzy.

Botanický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., zajišťuje průběžný export dat k rozšíření taxonů, která jsou mimo jiné použita pro tvorbu map na webových stránkách Pladias.cz.

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, zubní ordinace ELZET DENTAL, s. r. o., BONAPOL, a. s., facebooková skupina Masožravé rostliny pro veřejnost vydávající časopis Svět masožravých rostlin (odtud logo), Darwiniana, z. s., EKOSFER Solutions, s. r. o.,  a ortodoncie Smile Art, s. r. o., věnovaly spolku finanční dary, které jsou určeny na financování výdajů souvisejících s vytvořením knihy Fotografický atlas rostlin České republiky a na ni navazující mobilní aplikace včetně jejich aktualizací. Všichni uvedení podporovatelé přispěli částkou 30 tis. Kč nebo více a budou mít umístěno logo na webu i v knize. Někteří z nich jsou zároveň patrony části knihy.

Společnost Donio, s. r. o., nám prostřednictvím svého webového portálu zdarma zprostředkovala veřejnou sbírku, díky které se nám podařilo získat finanční podporu od 533 přispěvatelů.

Asociace děkanů přírodovědných fakult udělila projektu oficiální záštitu. S jednotlivými fakultami nyní jednáme o konkrétních způsobech finanční podpory.

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích poskytuje od září 2023 částečný úvazek pro práci na knize.

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně poskytuje od ledna 2024 částečný úvazek pro práci na knize.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci hradí od ledna 2024 průběžné sazby dokončených částí knihy v nakladatelství Karmášek, a to během tří let částkou 300 tisíc Kč.

Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity věnovala na práci na knize 100 tis. Kč.

Přírodovědecká fakulta J. E. Purkyně v Ústí nad Labem věnovala na práci na knize 50 tis. Kč.

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity věnovala na práci na knize 50 tis. Kč.

Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích poskytne v dubnu dar v hodnotě 50 tis. Kč. určený na financování výdajů souvisejících s vytvořením knihy.

Nadační fond Dobrobot nám umožnil registraci spolku Fotografující botanici na jejich dobročinnou aukční platformu. Poskytují technické zázemí pro realizací aukcí. Propojují tak neziskové organizace, firmy a individuální dárce. Pro zpestření možnosti naší podpory zde bude možnost občas nabízet zajímavé produkty či zážitky.

Asociace krajů České republiky udělila projektu oficiální záštitu. S jednotlivými kraji postupně jednáme o konkrétní výši finanční podpory.

Eshop českého oblečení a potřeb pro děti TIKI Mechulka nabídl svým zákazníkům možnost podpořit tento projekt 15% z ceny jejich nákupu.

PODPOROVATELÉ