MgA. Zuzana Bartyzalová

návrh a zpracování piktogramů, sazba vzorových stran a knihy

Václav Kahovec

Mgr. Václav Kahovec

zpracování loga, návrh obálky vzorových stran a obálky knihy

RNDr. Milena Matoušková

zpracování dat rozšíření taxonů, export mapek

O AUTORECH – GRAFICI A TECHNICKÁ PODPORA