FOTOGRAFICKÝ ATLAS ROSTLIN ČR DO KNIHOVNY I DO TERÉNU

Plánujeme vytvořit první kompletní fotografický atlas české flóry se všemi důležitými určovacími znaky.

Plánovaných taxonů

3099

Rozpracovaných koláží

0

Hotových koláží

0

O PROJEKTU

Chceme vytvořit co nejúplnější knihu fotografií české flóry

Knih s fotografiemi českých rostlin vznikla už spousta, ale žádná není, co se fotografií týče, úplná. Zahrnují maximálně kolem tisíce taxonů. My plánujeme zahrnout přes 3000 taxonů včetně poddruhů, kříženců i kritických skupin. Jsou to všechny taxony české flóry kromě velmi vzácně a přechodně zavlékaných a spolehlivě vyhynulých.

Spolupracujeme se zaběhnutými botanickými projekty

Nezačínáme od píky. Velkou část fotografií i stručných informací k rostlinám máme díky více než desetiletému sběru českými botanickými databázemi (PladiasBotanická fotogaleriePortál české flóry). A většina z nás se na tvorbě těchto databází přímo podílí. Pro knihu ale sháníme i nové fotografie, které do těchto databází na oplátku poskytujeme.

Zaměřujeme se na určovací znaky

Žlázky v květenství, různě větvené chloupky na listu nebo tvar palistů – to jsou znaky, které jsou často zásadní pro určení rostliny. I když knihy se skvělými perokresbami těchto znaků už pro českou flóru máme, takovýchto fotografií je až zoufale málo.

Pampelišku ještě poznám” aneb kritické taxony

Plánujeme zahrnout i těžko určitelné rody, jako jsou hlohy, chlupáčky, jestřábníky, kontryhely, ostružiníky, pampelišky, pupalky nebo růže.

Ve svých řadách máme profesionální botaniky i fotografy

Je nás více než 60 profesionálních i amatérských botaniků. Každá fotografie je pečlivě vybírána některým z garantů. Opakovaná kontrola jednoho taxonu více odborníky je samozřejmostí. Fotografie vybíráme hlavně tak, aby co nejvíce usnadnily určování taxonu. Zároveň se ale snažíme vybrat i takové, které byly pořízeny v České republice a jsou hezké na pohled.

Fandíme digitálním technologiím, ale papír je papír…

Web je skvělá věc. Až do chvíle, než se vám v mobilu vybije baterka nebo ztratíte signál…I když papírová kniha se v dnešní IT době může zdát nemoderní, my věříme tomu, že přežije daleko déle než většina digitálních médií.

Botanika nás baví

I když většina z nás na knize pracuje ve svém volném čase, vize prvního kompletního českého foto-atlasu je pro nás hnacím motorem. Pokud se nám ale podaří financování zajistit, kniha spatří světlo světa o několik let dříve.

Něco už máme hotovo

V současnosti máme pro knihu vybráno 3099 taxonů. Průběžně probíráme fotografie a sestavujeme koláže. S nakladatelstvím Karmášek právě dokončujeme 26 vzorových stran knihy se 104 taxony a jsme předběžně domluveni na vydání knihy.

UKÁZKA KOLÁŽÍ

UKÁZKA STRÁNEK KNIHY

O AUTORECH

Garanti

Alena Lepší

Alena Lepší

Dana Holubová

Dana Holubová

Karel Boublík

Martin Dančák

Martin Dančák

Michal Hroneš

Michal Hroneš

Jiří Chrtek

Jindřich Chrtek

Petr Koutecký

Petr Koutecký

Bohumil Trávníček

Bohumil Trávníček

Radim J. Vašut

Radim J. Vašut

Jiří Velebil

Jiří Velebil

Jaroslav Zámečník

Jaroslav Zámečník

Konzultanti

Jiří Danihelka

Martin Duchoslav

Martin Duchoslav

Vít Grulich

Vít Grulich †

Milan Chytrý

Milan Chytrý

Zdeněk Kaplan

Zdeněk Kaplan

Martin Lepší

Martin Lepší

Karel Nepraš

Karel Nepraš

Radomír Řepka

Vít Grulich

Milan Štech

Grafici a technická podpora

Zuzana Bartyzalová

Jana Janáková

Jana Janáková

Václav Kahovec

Václav Kahovec

Milena Matoušková

Fotografové

Mezi autory jsou uvedeni fotografové, jejichž fotografie byly použity na výrobu vzorových stran či ukázkových koláží. Zahrnuti jsou i ti, kteří na naši výzvu v sezóně 2022 vyrazili fotografovat dle seznamu chybějících fotografií, případně poskytli konkrétní fotografii na požádání. Ostatní spolupracovníky budeme doplňovat postupně při dokončování sazby jednotlivých skupin rostlin. Děkujeme také všem dalším fotografům, kteří nám pro účely zpracování dalších koláží dovolili vybírat ze svých fotografií.

NAŠI PODPOROVATELÉ

Podporují nás

Nakladatelství Karmášek pro nás zajišťuje grafické zpracování obsahu knihy, sazbu, úpravu fotografií a průběžný tisk dokončených částí knihy. S tímto nakladatelstvím jsme domluveni na tisku a distribuci knihy.

Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně nám umožňuje zpracovávat fotografie pro projekt Pladias, jehož kompletnost je úzce spjata s náplní knihy.

Firma Zoner software, a.s. nám bezplatně poskytuje licenci svého programu Zoner Photo Studio, díky kterému připravujeme pro nakladatelství návrhy koláží jednotlivých taxonů.

Česká botanická společnost nám umožňuje komunikaci se svými členy a prezentaci průběžných výsledků botanické obci. Máme rovněž její mediální podporu.

Podpoříte nás i Vy?

Rádi byste nám pomohli urychlit výrobu knihy? Aby kniha byla v tisku za tři roky, potřebujeme nejdříve shromáždit přibližně 5 mil. Kč. Práce ve volném čase se ukázala jako pomalá a neefektivní, proto bude převážná většina prostředků použita na alespoň částečné zaplacení práce spoluautorů. Dále budeme platit průběžnou sazbu částí knihy, drobný hmotný majetek, provoz webu apod. Projekt podaný v roce 2019 u Technologické Agentury České republiky (TA ČR) bohužel nebyl finančně podpořen, proto budeme peníze na tuto intenzivní práci na knize shánět po částech (jiné granty, dotace, veřejné sbírky, soukromí dárci, sponzoři). Abychom si rozšířili možnosti pro získávání finančních prostředků, založili jsme spolek.

Účet našeho spolku Fotografující botanici, z. s. je vedený u Fio banky pod číslem 2402465563/2010.

Budeme rádi za každý příspěvek dle vašich možností.

Do zprávy pro příjemce nám můžete napsat vzkaz nebo své jméno. Vybrané vzkazy a jména všech podporovatelů zveřejníme. Pokud si zveřejnění svého jména nepřejete, napište prosím před jméno nebo vzkaz „neveřejné“.

Zde máte také možnost pohodlné platby pomocí QR platby (kód načtete ve svém internetovém bankovnictví). Částku si můžete přizpůsobit. Platnost tohoto QR kódu je do 6. 4. 2023, potom ho vyměníme za nový.

Fio banka - QR code platný do 6.4.2023
QR platba - příspěvek

Již jste nám přispěli částkou 23.309 Kč. Děkujeme.

Renáta Monczková

1.000 Kč

Leoš Lippl

15.000 Kč

Filip Vorba

1.000 Kč

Přemysl Král

2.000 Kč

Hana Jeřábková

3.099 Kč

Posílám symbolický příspěvek, korunu na každý z taxonů zahrnutých do knihy. Ať se daří!

Josef Holec

500 Kč

Veronika Nováková

200 Kč

tajný dárce

500 Kč

Přemysl Lepší

50 Kč

Ať se vám daří!

KONTAKTUJTE NÁS

Právnická osoba (spolek):

Název: Fotografující botanici, z. s.

IČO: 17914639

Číslo účtu: 2402465563/2010

alena.lepsi@fotoatlas-rostlin.cz

Facebook: Fotoatlas-rostlin.cz