Vzorové strany

Na vzniku vzorových stran se podíleli:

editoři – Alena Lepší, Dana Holubová, Karel Boublík, Petr Koutecký

garanti a konzultanti – Martin Dančák, Martin Duchoslav, Michal Hroneš, Jindřich Chrtek, Bohumil Trávníček, Jiří Velebil 

sazba – Zuzana Bartyzalová 

piktogramy – Zuzana Bartyzalová, Jana Janáková

obálka – Václav Kahovec

mapky – Milena Matoušková

autoři použitých fotografií – Gianmaria Bonari, Blanka Brandová, Radim Cibulka, Jiří Danihelka, Martin Duchoslav, Václav Dvořák, Libor Ekrt, Dana Holubová, Michal Hroneš, Jindřich Chrtek, Milan Chytrý, Veronika Kalníková, Josef Klíč, Petr Koutecký, Štěpán Koval, Deana Láníková, Alena Lepší, Martin Lepší, Petr Lepší, Jan Lukavský, Vladimír Motyčka, Tomáš Mrázek, Jana Navrátilová, Vladimír Nejeschleba, Pavel Novák, Jan Pokorný, David Průša, Michal Sochor, Lenka Šafářová, Petr Šmarda, Jakub Štěpán, Milan Štech, Markéta Táborská, Radim J. Vašut, Petr Vobořil, Alena Vydrová, Vojtěch Zavadil, Libor Zdařil (detailní rozpis autorství jednotlivých fotografií najdete v sekci Ukázka stránek knihy)

tisk – Karmášek, reklamní agentura a tiskárna, České Budějovice
Cenné připomínky k podobě a zpracování poskytli také Bára Baštová, Zuzana Jírová, Michaela Lepší a Kateřina Štěrbová.

Zdrojem dat o vlastnostech druhů (životní forma, výška rostliny, doba kvetení, původ, ohrožení, zákonná ochrana, výskyt ve výškových stupních a biotopech) a o rozšíření je portál Pladias – databáze české flóry a vegetace (pladias.cz, Wild et al. 2019, Chytrý et al. 2021). Délka života rostlin byla stanovena na základě konzultací s Martinem Lepším a Jindřichem Chrtkem s využitím údajů ve Fischer et al. (2005) a Pladias – Určování druhů (pladias.cz/plantkey). 

Velikost reprodukčních orgánů byla zjištěna podle publikací Dostál (1989), Slavík et al. (1995, 1997, 2000, 2004), Kubát et al. (2002), Aeschimann et al. (2004), Štěpánková et al. (2010), Lepší M. et al. (2013, 2015), Trávníček et al. (2018), Kaplan et al. (2019) a Lepší M. et Lepší P. (2020). 

Nomenklatura je sjednocena podle 2. vydání Klíče ke květeně České republiky (Kaplan et al. 2019). 

Poznámky byly excerpovány z práce Kaplan et al. (2019) a doplněny nebo upraveny konzultanty a garanty.

Rozměry jedné stránky: výška 27,5 cm × šířka 19,8 cm.

UKÁZKA STRÁNEK KNIHY