Alena Lepší

Mgr. Alena Lepší, Ph.D.

editorka knihy, koordinace garantů a fotografů, třídění fotografií, vytváření každoročního seznamu taxonů k pořízení fotografií, komunikace s nakladatelstvím, shánění financí, garantka rodů Allium, Achillea, Sorbus a Stellaria, 16 druhů čeledi Poaceae, části rodu Rubus a čeledí Acoraceae, Adoxaceae, Amaranthaceae, Apiaceae, Apocynaceae, Araceae, Araliaceae, Aristolochiaceae, Balsaminaceae, Brassicaceae, Butomaceae, Cactaceae, Cannabaceae, Celastraceae, Cistaceae, Cleomaceae, Commelinaceae, Cucurbitaceae, Dipsacaceae, Droseraceae, Equisetaceae, Ericaceae, Fabaceae, Hydrophyllaceae, Juncaginaceae, Lentibulariaceae, Linaceae, Linderniaceae, Loranthaceae, Lythraceae, Malvaceae, Melanthiaceae, Menyanthaceae, Montiaceae, Nyctaginaceae, Onagraceae, Orchideaceae, Orobanchaceae, Oxalidaceae, Phrymaceae, Phytolaccaceae, Plantaginaceae, Plumbaginaceae, Polemoniaceae, Polygalaceae, Polygonaceae, Pontederiaceae, Portulacaceae, Primulaceae, Resedaceae, Rosaceae, Rutaceae, Saururaceae, Saxifragaceae, Scrophulariaceae, Scheuchzeriaceae, Thesiaceae, Thymelaeaceae, Tofieldiaceae, Tropaeolaceae, Typhaceae, Urticaceae a Verbenaceae bez dřevin, geofytů a vodních rostlin, koordinace výběru taxonů, tvorba koláží, fotografka

Dana Holubová

Mgr. Dana Holubová, Ph.D.

editorka knihy, koordinace části fotografů, tvorba a správa webu, garantka čeledí Asteraceae, Campanulaceae, Caryophyllaceae, Convolvulaceae, Crassulaceae, Cyperaceae kromě Carex, Euphorbiaceae, Gentianaceae, Geraniaceae, Hypericaceae, Juncaceae, Lamiaceae, Papaveraceae, 59 taxonů z čeledi Poaceae, Ranunculaceae, Rubiaceae, Solanaceae, Valerianaceae, Violaceae bez dřevin, geofytů a vodních rostlin, správce Botanické fotogalerie, spoluautorka webu Pladias a FloraVeg.EU, fotografka

Petr Koutecký

Mgr. Petr Koutecký, Ph.D.

editor knihy, garant vodních rostlin a rodu Centaurea, výběr taxonů, fotograf

Ing. Karel Boublík, Ph.D.

editor knihy, garant rodu Carex, kapradin a 142 taxonů z čeledi Poaceae, výběr taxonů, korektury textů

Martin Dančák

Mgr. Martin Dančák, Ph.D.

garant rodů Alchemilla, Crataegus a Rosa, spoluřešitel projektu Portál české flóry, fotograf

Michal Hroneš

RNDr. Michal Hroneš, Ph.D.

garant geofytů a čeledi Boraginaceae, fotograf

Jiří Chrtek

Mgr. Jindřich Chrtek, CSc.

garant rodů Hieracium a Pilosella, fotograf

Bohumil Trávníček

doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph.D.

garant rodů Dactylorhiza, Oenothera, Pseudolysimachion, Rubus, Scilla a většiny taxonů rodu Taraxacum, fotograf

Radim J. Vašut

RNDr. Radim J. Vašut, Ph.D.

garant části dřevin (čeledí Aceraceae a Betulaceae a rodů Cotoneaster, Ribes, Salix, Spiraea), hlavní řešitel projektu Portál české flóry, fotograf

Jaroslav Zámečník

Jaroslav Zámečník, Dis.

garant části rodu Taraxacum (sect. Palustria a Erythrosperma), fotograf

O AUTORECH – GARANTI