Aktuální stav

V současnosti máme pro knihu vybráno 3.099 taxonů, včetně vybraných poddruhů, kříženců a kritických skupin (Alchemilla, Crataegus, Hieracium, Oenothera, Rosa, Rubus, Taraxacum). Výběr fotografií pro polovinu taxonů mají na starost Alena Lepší a Dana Holubová. Druhou polovinu budou zajištovat garanti skupin a konzultanti. Jsou jimi (řazeni dle počtu svěřených taxonů): garanti Bohumil Trávníček, Karel Boublík, Jiří Velebil, Petr Koutecký, Michal Hroneš, Jindřich Chrtek, Radim J. Vašut, Martin Dančák, Jaroslav Zámečník a konzultanti Martin Lepší, Jiří Danihelka, Vít Grulich†, Martin Duchoslav, Milan Štech, Zdeněk Kaplan a Milan Chytrý. Na jaře 2023 máme k dispozici fotografie k vytvoření koláží 1.725 taxonů, zatímco k 1.100 taxonům máme jen část fotografií. K 274 taxonům nám fotografie chybí. Fotografie 1.374 taxonů je nutné od jara 2023 doplnit či nově vyfotografovat. Stav se však neustále zlepšuje. Také jsme s nakladatelstvím Karmášek vytvořili 26 vzorových stran knihy se 104 taxony a jsme předběžně domluveni na vydání knihy.

Rok 2022 – stav fotografií k 3.099 taxonům

No Data Found

Rok 2023 – stav fotografií k 3.099 taxonům

No Data Found

Aktuální stav zpracování koláží k 3.099 taxonům

No Data Found

Tok fotografií
Tok fotografií

Historie projektu

Již v roce 2006 vznikla na dvou místech nezávisle na sobě myšlenka vytvořit kompletní fotografický atlas rostlin, který na našem trhu dosud chybí. Alena Lepší (v té době Jírová) a Dana Holubová (v té době Michalcová) začaly fotit veškeré rostliny, co v terénu potkaly. A nebyly samy. Díky rychlému rozvoji digitálních technologií zároveň pořizovali fotografie rostlin i další botanici, profesionální i amatérští. Alena se jako fotografka podílela od roku 2010 na olomouckém Portálu české flóry. Vytvořila botanická pexesa a psala články na Botany.cz. Dana založila při brněnské Masarykově univerzitě v roce 2011 Botanickou fotogalerii. V roce 2014 začali přední čeští botanici pracovat na projektu Pladias, který propojuje nejnovější spolehlivá data o české flóře na jednom místě. Soubor dat mj. zahrnuje i fotografie rostlin, kde prvním zdrojem byly fotografie z Botanické fotogalerie.  Díky tomu, že oba zmíněné fotografické portály i databáze Pladias vznikly při univerzitách, fotografie procházejí přísnou taxonomickou kontrolou. V roce 2018 se podařilo propojit společné úsilí a začít aktivněji společně pracovat na knize Fotografický atlas rostlin ČR.

Kolik potřebujeme peněz a na co?

Zde přikládáme přibližný přehled celkových nákladů na dokončení knihy Fotografický atlas rostlin České republiky. Předpokládaný rozpočet na tři roky intenzivní práce je 5–7 mil. Kč. Uvedená tabulka je odhad rozpočtu vypočítaný v prosinci 2023.

PŘEHLED ODHADOVANÝCH NÁKLADŮ V JENOTLIVÝCH LETECH (v Kč)
Rok Úvazky editorů * Odměny spoluautorů (DPP a smlouvy o dílo) Sazba sponzorovaných částí knihy (přibližné částky)** Fototechnika, notebook, drobný hmotný majetek a webhosting Odměny fotografů (při ceně 200 Kč za použité foto) *** Celkem
2023 166.982 46.800 121.402 106.406 441.590
2024 979.015 369.067 100.000 1.448.082
2025 979.015 369.067 100.000 1.448.082
2026 979.015 369.067 100.000 1.859.400 3.307.485
Celkem 3.104.027 1.154.001 421.402 106.406 1.859.400 6.645.236
PŘEHLED NÁKLADŮ – CO JE JIŽ HRAZENO A Z JAKÝCH ZDROJŮ (v Kč)
Zdroj financování Úvazky editorů * Odměny spoluautorů (DPP a smlouvy o dílo) Sazba sponzorovaných částí knihy (přibližné částky)** Fototechnika, notebook, drobný hmotný majetek a webhosting Odměny fotografů (při ceně 200 Kč za použité foto) *** Celkem
Nadace Ivana Dejmala a Smile Art 95.862 95.862
Donio 188.400 360.198 121.402 670.000
Ostatní příspěvky na účet spolku 141.289 10.544 151.833****
Podpora děkanů 1.676.246 130.000 300.000 2.106.246
Celkem pokryto 1.864.646 781.487 421.402 106.406 3.173.941
Zbývá sehnat 1.239.381 372.514 0 0 1.859.400 3.471.295
O PROJEKTU PODROBNĚJI