Ing. Jiří Danihelka, Ph.D.

konzultant rodů Achillea, Cerastium, Coriospermum, Epilobium, Fragaria, Persicaria, VeronicaXanthium a 75 taxonů z čeledi Poaceae, poskytl fotoarchiv

Martin Duchoslav

RNDr. Martin Duchoslav, Ph.D.

konzultant pro geofyty, konzultant při podávání grantů, zprostředkovatel fotografií z Portálu české flóry a spoluřešitel projektu Portál české flóry, poskytl fotoarchiv

Vít Grulich

doc. RNDr.,Vít Grulich, CSc. †

konzultant pro rod Carex

Milan Chytrý

prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

konzultant při podávání grantů, zprostředkovatel propojení na Pladias, poskytl fotoarchiv, fotografuje pro knihu chybějící taxony

Zdeněk Kaplan

Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.

konzultant při podávání grantů, konzultace k rozšíření druhů

Milan Kotilínek

RNDr. Milan Kotilínek, Ph.D.

konzultant pro rody Pilosella a Hieracium

Martin Lepší

Ing. Martin Lepší, Ph.D.

konzultant, poskytl fotoarchiv, fotografuje pro knihu chybějící taxony

Bohumil Mandák

prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.

konzultant pro rody Chenopodium a Atriplex

Karel Nepraš

Mgr. Karel Nepraš

konzultant pro rody Orobanche a Phelipanche, poskytl fotoarchiv

Katedra preprimárního a primárního vzdělávání PdF UJEP v Ústí nad Labem, nezávislý odborník v oblasti přírodovědných průzkumů a monitoringu

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.

konzultant pro rod Carex, poskytl fotografie na požádání

Milan Štech

doc. Ing. Milan Štech, Ph.D.

konzultant pro rody Euphrasia a Melampyrum, poskytl fotoarchiv, fotografuje pro knihu chybějící taxony

O AUTORECH – KONZULTANTI