Ing. Jiří Danihelka, Ph.D.

konzultant rodů Achillea, Cerastium, Coriospermum, Epilobium, Fragaria, Persicaria, VeronicaXanthium a 75 taxonů z čeledi Poaceae, fotograf

Martin Duchoslav

RNDr. Martin Duchoslav, Ph.D.

konzultant pro geofyty, konzultant při podávání grantů, zprostředkovatel fotografií z Portálu české flóry a spoluřešitel projektu Portál české flóry, fotograf

Vít Grulich

doc. RNDr.,Vít Grulich, CSc. †

konzultant pro rod Carex

Milan Chytrý

prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

konzultant při podávání grantů, zprostředkovatel propojení na Pladias, fotograf

Zdeněk Kaplan

Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.

konzultant při podávání grantů, konzultace k rozšíření druhů

Milan Kotilínek

RNDr. Milan Kotilínek, Ph.D.

konzultant pro rody Pilosella a Hieracium

Bohumil Mandák

prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.

konzultant pro rody Chenopodium a Atriplex

Karel Nepraš

Mgr. Karel Nepraš

konzultant pro rody Orobanche a Phelipanche, fotograf

Katedra preprimárního a primárního vzdělávání PdF UJEP v Ústí nad Labem, nezávislý odborník v oblasti přírodovědných průzkumů a monitoringu

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.

konzultant pro rod Carex, fotograf

Milan Štech

doc. Ing. Milan Štech, Ph.D.

konzultant pro rody Euphrasia a Melampyrum, fotograf

O AUTORECH – KONZULTANTI