Pokud zvažujete patronát, můžete si jej rezervovat v přehledné aplikaci níže. Nárok na patronát vzniká příspěvkem nad 10 tisíc Kč. Kromě níže uvedených již realizovaných patronátů jsou další patroni ve fázi rozhodování a mají své favority zatím anonymně rezervované. Do tabulky nejsou zahrnuty taxony, jejichž přítomnost v knize není jistá (taxonomická nejasnost, zatím nedostatečná míra zplanění atp.)

Rezervace patronátů

Aktuální patronáty

Medailonky patronů

Patron: Leoš Lippl; autoři fotografií: divizna ozdobná – L. Ekrt, V. Nejeschleba, A. Lepší

Leoš Lippl

75 tis. Kč

Ještě před Donio sbírkou, hned po založení spolku Fotografující botanici, nás svojí podporou 15 tisíc Kč mile překvapil botanik, vedoucí i častý účastník botanických exkurzí, vedoucí přírodovědného kroužku, spoluorganizátor biologických soutěží (Zlatý list) a olympiád a kromě toho i dlouholetý člen výboru Jihočeské pobočky České botanické společnosti, Leoš Lippl. Pro patronát si bez váhání vybral svoji oblíbenou diviznu ozdobnou (Verbascum speciosum). Následně nás znovu překvapil, když přidal ještě částku 20 tis. Kč. A stále nás znovu překvapuje…

Děkujeme Leoši!

Patron: Ortodoncie Smile Art, s. r. o.; autor fotografie: kandík psí zub – V. Nejeschleba

Ortodoncie Smile Art, s. r. o.

30 tis. Kč

Před Donio sbírkou se nám podařilo díky Karolíně Bernátové a jejímu muži na rychlé nutné výdaje sjednat podporu českobudějovické firmy – ortodoncie Smile Art, s. r. o. Nám vyčarovala úsměv na rtech i bez rovnátek. “Každý rok dáváme něco na charitu, tak proč by to letos nemohlo být na vás?”

Děkujeme Karolíno a Ladislave!

Patron: Ladislav Kručinský; autoři fotografií: chmel otáčivý – L. Šafářová, M. Dančák, D. Holubová, D. Holubová

Ladislav Kručinský

15 tis. Kč

Je prvním patronem v rámci Donia. Není bez zajímavosti, že nám byl až do dosažení čtvrtiny cílové částky zahalen tajemstvím. Ani jeho dcera, která mu o projektu řekla, netušila, jak velkoryse podporu pojal. Pak byla sama překvapená, že si nevybral kručinku, ale chmel. A proč se nás rozhodl podpořit? “Protože mám rád i v době Googlu a umělé inteligence klasické knihy a dovedu si představit, jaká práce a finanční nároky za tím stojí. A bylo mi jasné rovněž, že tento projekt nemůže být ziskový. Rozhodl jsem se, že „do toho vrazím důchod”. Při výběru rostliny, které by chtěl být patronem, rovněž neváhal. “… rád bych z důvodu fandovství k našemu pivovaru (Heřmanický pivovar) měl patronát nad chmelem otáčivým (Humulus lupulus).”

Děkujeme Ladislave!

Patronka: Jana Mőllerová; autoři fotografií: hrachor pačočkový – K. Fajmon / h. cizrnový – M. Duchoslav / h. různolistý – M. Pida / h. chlupatý – V. Dvořák / h. širolistý – B. Trávníček / h. horský – T. Mrázek / h. černý – M. Duchoslav / h. trávolistý pravý – A. Lepší / h. bahenní – L. Šafářová / h. panonský chlumní – V. Nejeschleba / h. panonský pravý – V. Nejeschleba / h. hrachovitý – A. Lepší / h. luční – L. Zdařil / h. setý – P. Vobořil / h. lesní – D. Holubová / h. hlíznatý – D. Holubová / h. jarní (h. lecha, lecha jarní) – D. Holubová

Jana Mőllerová

20 tis. Kč

Je naší první patronkou. Je dlouholetou členkou České botanické společnosti, naposledy učila botaniku na lesnické fakultě České zemědělské univerzity (ČZU). Také působila v Ústavu krajinné ekologie ČSAV, ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby (VÚRV), Výzkumném ústavu včelařském a je autorkou mnoha článků na botany.cz. V rámci práce pro tyto webové stránky kdysi společně s Alenou Lepší a dalšími botaniky vymapovali rostliny na pražských nádražích. Rozhodla se nám přispět částkou 10 tis. Kč. A co říká na svůj patronát? “Díky rhizobiím mi jsou blízké nějaké ty Fabaceae.” Proto si vybrala být patronkou rodu hrachor. Svoji podporu následně zvýšila o dalších 10 tis. Kč.

Děkujeme Jano!

Patron: František Vácha; autoři fotografií: hvozdík kartouzek – B. Trávníček / h. kartouzek hadcový – L. Zdařil, A. Zvára / h. kropenatý – A. Lepší / h. lesní – L. Zdařil / h. Lumnitzerův – V. Nejeschleba / h. moravský – V. Nejeschleba / h. písečný český – J. Pokorný / h. Pontederův – A. Lepší / h. pyšný alpinský – V. Nejeschleba / h. pyšný pravý – L. Zdařil / h. sivý – J. Pokorný / h. svazčitý – D. Holubová / h. vousatý – V. Nejeschleba

František Vácha

10 tis. Kč

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity (PřF JU) je muž činu. Spolu s Milanem Štechem, který je do tvorby atlasu zapojen jako konzultant, jsme mu projekt představili. Kniha se mu líbila a sám nám nabídl, že může informaci o sbírce rozeslat všem zaměstnancům i studentům. To jsme ještě nečekali, jak velkoryse to pojme. Než e-mail s výzvou k podpoře rozeslal, sám šel příkladem a přispěl 10 tisíc Kč, čímž se stal patronem hvozdíků. Na jeho výzvu reagovalo bezprostředně po rozeslání minimálně 19 přispěvatelů. Navíc jsme díky jeho podpoře překonali kritický bod kampaně – přesáhli jsme čtvrtinu cílové částky a dosáhli rekordu denního počtu přispěvatelů.

Děkujeme Františku!

www.frantisekvacha.cz

Patron: Vladimír Sopko; autoři fotografií (zleva): třemdava bílá – M. Chytrý, L. Ekrt

Vladimír Sopko

10 tis. Kč

Pan Sopko si o knize přečetl v časopise Živa. Řekl si, že “dobré věci se musí podporovat”, a poslal nám 10 tis. Kč. Stal se tak záhadným patronem, který nám pomohl překonat polovinu cílové částky, tedy čtvrt milionu Kč. Chvilku napětí jsme s vámi sdíleli a nyní už jeho identitu známe. Již 25 let mapuje v Českém středohoří třemdavu bílou (Dictamnus albus), a proto se stal jejím patronem.

Děkujeme Vladimíre!

Patron: Jan Blahovec; autoři fotografií: koniklec jarní pravý – L. Zdařil (z lokality PP Kozí Vršek)

Jan Blahovec

10 tis. Kč

Pan Blahovec je členem Jihočeské pobočky České botanické společnosti. Ačkoliv je botanik amatér, má za sebou mnoho zajímavých nálezů. Jedním z nich je například objevení donedávna nezvěstného prasetníku lysého (Hypochaeris glabra) na Třeboňsku. Také se aktivně účastní záchrany koniklece jarního pravého (Pulsatilla vernalis var. vernalis) na lokalitě PP Kozí vršek, jemuž se díky příspěvku 10 tis. Kč stal patronem. Rozpěstovává jeho semenáčky a každoročně se účastní únorových brigád pořádaných na této lokalitě Českou botanickou společností.

Děkujeme Jane!

Patron: Ekosfer Solutions, s. r. o.; autor fotografií: hořec hořebník – L. Zdařil

EKOSFER Solutions, s. r. o.

30 tis. Kč

Ředitel firmy EKOSFER Solutions, s. r. o., Aleš Svoboda, se o sbírce dozvěděl na Facebooku a hned věděl, že čtenáři knihy jsou správná cílová skupina na umístění jejich loga k tomuto projektu. A jelikož se firma dlouhodobě zabývá ochranou přírody, měli jsme i my radost, že nás podpoří právě oni. Přispěli částkou 30 tis. Kč a stali se zároveň patronem hořce hořepníku (Gentiana pneumonanthe), jehož management dlouhodobě zajišťují na lokalitě PR Žernov.

Děkujeme Aleši!

Patron: Masožravé rostliny pro veřejnost; autoři fotografií: tučnice obecná pravá – V. Nejeschleba / bublinatka jižní – P. Koutecký / aldrovandka měchýřkatá – J. Navrátilová / rosnatka okrouhlolistá – D. Půbal

Masožravé rostliny pro veřejnost

30.700 Kč

Kamila Brožovičová nás kontaktovala, zda by mohli jako skupina masožravkářů hromadně nasbírat na patronát nad všemi masožravými rostlinami v knize. Za pár dní měli společně přes 11 tis. Kč a sbírali dál. Nakonec nasbírali 30 700 Kč, čímž dosáhli na logo v knize! Facebooková skupina se jmenuje Masožravé rostliny pro veřejnost a vydávají společně časopis Svět masožravých rostlin, jehož logo jsme umístili do poděkování.

Děkujeme Masožravkáři!

Facebook, masozravysvet.cz

Patroni: Jana a Tomáš Polívkovi; autoři fotografií: vstavač štěničný – G. Bonari / v. kukačka – J. Plekanec / v. bahenní – V. Nejeschleba / v. trojzubý – V. Nejeschleba / v. osmahlý letní – B. Trávníček / v. osmahlý pravý – V. Nejeschleba / v. mužský pravý – D. Průša / v. mužský znamenaný – J. Kučera / v. vojenský – J. Lukavský / v. bledý – V. Nejeschleba / v. nachový – J. Procházka

Jana a Tomáš Polívkovi

10 tis. Kč

Patronem a patronkou všech vstavačů se příspěvkem 10 tis. Kč stali Jana a Tomáš Polívkovi. Původně si chtěli vzít rosnatky, ale ty už byly obsazené, tak si vybrali vstavače. A příběh? TP: “Prostě máme blízko k přírodním vědám a přírodě a občas tímto způsobem pomáháme. A jelikož jsem profesorem biofyziky na PřF JU a chodím pravidelně na oběd s patronem hvozdíků (tedy současným děkanem), bylo v podstatě nemožné se o knize a možnosti podpory nedozvědět.”

Děkujeme Jano a Tomáši!

 

Patron: Darwiniana, z. s.

Darwiniana, z. s.

30 tis. Kč

Částkou 30 tis. Kč nám přispěla společnost pěstitelů masožravých rostlin a jiných kuriozit, Darwiniana, z. s. Je to občanské sdružení s dlouholetou tradicí a bohatou historií. Cílem spolku je rozvoj pěstování masožravých rostlin a jiných botanických kuriozit, jakož i ochrana jejich přirozených lokalit. Spolek i jeho jednotliví členové proto provádí přímou osvětu, publikují články, časopisy i knihy a pořádají výstavy. Darwiniana se nevyhýbá ani navazování kontaktů se zahraničím, a to jak s řadovými zájemci o členství, tak s významnými pěstiteli, znalci i sdruženími podobného charakteru. Hned jak se o knize dozvěděli, zalíbila se jim a začali s námi jednat o podpoře. Že už jsou všechny masožravé rostliny obsazené jim nevadilo, chtějí podpořit knihu jako celek.

Děkujeme!

Patron: Jiří Brabec; autoři fotografií: hořeček drsný Sturmův – J. Kučera / h. ladní pobaltský – G. Bonari / h. mnohotvarý český – T. Mrázek / h. nahořklý pravý – V. Nejeschleba / h. žlutavý karpatský – F. Lamla / h. žlutavý pravý – V. Nejeschleba

Jiří Brabec

10 tis. Kč

Velké překvapení nám svým patronátem přichystal botanik Jiří Brabec (muzeum Cheb). Je členem kontrolní komise České botanické společnosti (Česká botanická společnost). Ačkoliv je již zapojen jako revizor účetnictví také ve spolku Fotografující botanici, z. s., rozhodl se přispět částkou 10 tis. Kč a stát se patronem hořečků. Zabývá se populační biologii středoevropských hořečků. Je autorem záchranných programů pro tři z nich, které rostou v České republice. Od roku 2005 každoročně spoluorganizuje cyklus přírodovědných akcí Pojďte s námi do přírody (www.facebook.com/PojdteDoPrirody), v rámci kterého mnohé exkurze též vede. Společně s naším garantem dřevin, Jiřím Velebilem, napsali botanickou knihu Květena Soosu a okolí.

Děkujeme Jirko!

Patron: Bonapol, a. s.; autoři fotografií: bříza bělokorá – A. Lepší (celkový habitus), R. J. Vašut (list), B. Werchan (jehněda a borka)

BONAPOL, a. s.

33.333 Kč

Magickou částkou 33.333 Kč nás pobavila akciová společnost BONAPOL, a. s. Svým příspěvkem si zajistila logo v knize a navíc získala patronát nad břízou bradavičnatou. Společnost je výrobcem vysoce kvalitních čištěných pylů pro použití ve farmaceutickém průmyslu s orientací na inovace. Působí především v jižních Čechách, sbírá většinu svého pylu z rostlin, které rostou divoce, pro zpracování pylu používá pokročilé technologie šetrné k pylovým zrnům a jejich aktivním farmaceutickým složkám. Proč právě břízu nám objasnil člen představenstva, Tomáš Hájek: “ je to nádherný strom, přitom je tak obyčejná. A každého pátého z nás dokáže zjara pořádně potrápit pylovou alergií. Za to však bříza nemůže, ale i tak se rozhodla projekt fotografického atlasu podpořit. Navíc bříza nám vlastně na příspěvek na knihu vydělala.”

Děkujeme společnosti Bonapol a bříze!

Patron: Robert Hanzlík; autoři fotografií: černýš český – M. Hroneš / č. hajní časný – V. Nejeschleba / č. hajní pravý – M. Štech / č. hřebenitý časný – V. Nejeschleba / č. hřebenitý pravý – M. Štech / č. lesní – D. Holubová / č. luční – Dana Holubová / č. rolní – M. Dančák

Robert Hanzlík

10 tis. Kč

Už tradičně nám důležitý milník, tentokrát cílovou částku – tedy půl milionu Kč, pomohl překročit záhadný patron. Nyní už víme, že to byl fotograf Robert Hanzlík. O chystané knize se dozvěděl na Facebooku a svým příspěvkem 10 tis. Kč se stal patronem rodu černýš. RH: “Když tak vzpomínám na svou cestu od hub, kterými se zabývám hlavně, k rostlinám jako takovým, byl to právě tento rod, konkrétně pak černýš rolní, focený na lokalitě Nepřevázka, PP Chlum u Nepřevázky v roce 2012, kde jsem si tohoto “frňákovníku” všiml při focení hřibu satana. Radost mám i z toho, že tento kdysi hojně hubený a opovrhovaný rod se opět dostává do popředí zájmu botaniků coby pomocník při péči o trávníky, podobně jako druhý, příbuzný rod, kokrhele.” Navíc se můžete těšit, že i jeho fotografie budou součástí naší knihy.

Děkujeme Roberte!

Patron: Václav Dvořák; autoři fotografií: lněnka bavorská – V. Dvořák / l. bezlistenná – M. Hroneš / l. lnolistá – J. Lukavský / l. pyrenejská – J, Bukovský / l. rolní – V. Nejeschleba / l. zobánkatá – V. Dvořák

Václav Dvořák

10 tis. Kč

Patronem lněnek se stal svým příspěvkem 10.008 Kč vedoucí univerzitní botanické zahrady v Olomouci, Václav Dvořák. O Václavovi je všeobecně známo, že má rád rovinatou krajinu a lněnky. Proto není divu, že žije na Hané a že neodolal a stal se s heslem “In Thesium we trust” patronem právě jim. Navíc k patronátu vzkazuje: “Lněnky jsou nejlepší kytky na světě a kdo je najde v přírodě, ten vyhraje ve Sportce!” Malým paradoxem je, že jako fotograf je od začátku součástí našeho týmu. Proto ho najdete také níže jako autora některých použitých fotografií u jeho patronátu.

Děkujeme Václave!

Patron: ELZET DENTAL, s .r. o.; autoři fotografií (zleva dolů): růže polní bělokvětá – M. Lepší / r. šípková pravá – J. Lukavský / r. šípková křovištní – V. Dvořák / r. podhorská – D. Holubová / r. podhorská pašípková – M. Dančák / r. podhorská chlumní – V. Dvořák / r. rolní – L. Zdařil / r. galská (r. keltská) – V. Nejeschleba / r. májová – D. Holubová / r. Jundzillova – L. Zdařil / r. malokvětá – P. Veselý / r. mnohokvětá – L. Zdařil / r. vinná – V. Dvořák / r. svraskalá – J. Lukavský / r. Sherardova – L. Zdařil / r. bedrníkolistá – R. J. Vašut / r. měkká – T. Mrázek

ELZET DENTAL, s. r. o.

50 tis. Kč

Další milé překvapení nás čekalo v předvečer posledního dne kampaně. Zubní ordinace MUDr. Libora Zdařila, ELZET DENTAL, s. r. o., přispěla částkou 50 tis. Kč a tím získala nejen prostor na logo v knize, ale také dva patronáty. Libor Zdařil je již dlouho aktivním fotografem našeho projektu. Jeho fotografie zdobí např. již vzorové strany. Proč se i on rozhodl nás podpořit? LZ: “Dobré věci se mají podporovat. A když můžu, tak musím. “Prvním rodem, který se rozhodl zaštítit, jsou růže. Proč zrovna růže? LZ: “Růže jsou pro mě vždy pomyslnou ozdobou krajiny v období kdy je fotografická sezóna v plném proudu. Bez ohledu na jejich vzácnost či běžnost mě i šípková růže vždy přinutí zastavit se a udělat s fotoaparátem pár snímků.”

Patron: ELZET DENTAL, s .r. o.; autoři fotografií: úpor kuřičkovitý (u. přeslenitý) – L. Zdařil (celek i detail) / ú. peprný – J. Doležal / ú. šestimužný – J. Bukovský (porost), L. Zdařil (detail) / ú. trojmužný – P. Novák

ELZET DENTAL, s. r. o. se stala také patronem rodu úpor. LZ: “Úpory jsou pro mě do jisté míry symbolické. Je to příklad rostlin rybničních den, které ostatní fotografové neprávem opomíjejí, ač mohou být velmi atraktivní a některé i extrémně vzácné.”

Děkujeme Libore!

Patronka: Helena Součková; autoři fotografií: tolije bahenní – G. Bonari, B. Trávníček

babička Helena Součková

10 tis. Kč

Patronát nad její oblíbenou rostlinou věnovali příspěvkem 10 tis. Kč své babičce k nedožitým narozeninám (25. července) rodiny Součkovi, Čepelovi a Autratovi.

Děkujeme!

Patronka: Veronika Halaxová; autoři fotografií: r. břečťanolistý – L. Zdařil / r. časný – L. Zdařil / r. douškolistý – M. Duchoslav / r. horský – R. J. Vašut / r. jarní – L. Kobrlová / r. lesklý – M. Ducháček / r. matný – V. Nejeschleba / r. nitkovitý – R. J. Vašut / r. ožankový – A. Lepší / r. perský – A. Lepší / r. pobřežní – D. Holubová / r. potoční – J. Halúzová / r. rakouský – V. Nejeschleba / r. rezekvítek – V. Motyčka / r. rolní – L. Zdařil / r. štítkovitý – A. Zvára / r. trojklaný – L. Kobrlová / r. vídeňský – J. Lukavský

Veronika Halaxová

10 tis. Kč

Patronát nad rodem rozrazil (Veronica) darovala své dceři Veronice paní Eva Halaxová. Knihu podpořila v posledním dni Donio sbírky částkou 10 tis. Kč.

Děkujeme Evo!

Patron: Petr Šíma; autoři fotografií: čarovník pařížský – A. Lepší, D. Holubová / č. alpský – A. Zvára

Petr Šíma

10 tis. Kč

V posledních minutách Donio sbírky se nechal vyprovokovat k akci náš zatím poslední patron, gymnaziální učitel, Petr Šíma. “Podlehl jsem nátlaku Donia, že do konce projektu zbývá 9 minut. tak jsem si říkal, kuuuurňa, co mám dělat? Rychle, rychle….” Stihl nám svým příspěvkem 10 tis. Kč zajistit krásný výsledek sbírky – 670 tis. Kč. Chvíli před ním nám totiž vybranou částku šikovně zaokrouhlila Baba Jaga (na 660 tis.). A co a proč si Petr pro patronát vybral? “Pro patronát jsem si vybral čarovníky, zejména pak čarovník pařížský. Jednak je to nepochybně kouzelná rostlina a jednak všichni účastníci botanických exkurzí na Běstvině (tábory pro biologickou a chemickou olympiádu) budou vědět proč. Každá běstvinská botanická exkurze totiž čarovníkem začíná.” A dodává: “Přijde mi ostuda, že se musí na takové hezké projekty shánět peníze. Tak aby ta trapná startovní chvíle byla co nejrychleji za námi, rozhodl jsem se přispět. Když nakladatel projektu věří, musí do toho ze začátku investovat obrovské peníze. Sám vím, o čem mluvím. Píšu učebnici biologie pro gymnázia a naštěstí mám obrovskou podporu nakladatele.”

Děkujeme Petře!

Patron: David Bříza; autoři fotografií: bříza karpatská – D. Holubová, R. J. Vašut (list) / bříza trpasličí – R. J. Vašut

David Bříza

10.001 Kč

Prvním podzimním patronem se příspěvkem 10.001 Kč stává pan David Bříza.
O chystané knize se dozvěděl z Facebooku. V květnu projekt podpořil v rámci kampaně Donio. “Když jsem viděl přijatý patronát společnosti BONAPOL, a. s., začal jsem též nad patronátem přemýšlet. Jsem na své příjmení hrdý a líbí se mi, jak je rod bříza odolný a kde všude se dokáže usadit a růst. Navíc jsem byl od mala veden k lásce k přírodě, což vedlo k tomu, že jsem zvažoval i studium botaniky. To se nestalo, ale sukulentní flóra zůstala mým koníčkem. Nemám rád různé (většinou nepovedené) překlady o flóře, které se vydavatelé snaží naroubovat na české podmínky, takže tato iniciativa souhrnného fotoatlasu českých rostlin mě velmi oslovila. A tak se stalo, že jsem nakonec přijal patronát nad rodem bříza…”. Naštěstí v ČR neroste jen jedna bříza, tak mohl pan David získat patronát nad krásnou břízou trpasličí (Betula nana) a oběma poddruhy břízy pýřité – karpatskou (Betula pubescens subsp. carpatica) a pravou (Betula pubescens subsp. pubescens).

Děkujeme Davide!

Patron: Tomáš Policar; autoři fotografií: dub letní – J. Velebil (na hrázi Mlýnského rybníka), J. Skořepa (památný dub u Korákova)

Tomáš Policar

12 tis. Kč

Dalším patronem se stal Tomáš Policar, čerstvě jmenovaný děkan Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (FROV JU). Jeho hlavním vědeckým zájmem jsou candáti, ale zároveň je spoluautorem knihy Biologie a chov raků. Ví proto, kolik je s přípravou knihy práce. Zajímalo ho, zda budou v té naší opravdu všechny rostliny, co lze v přírodě potkat včetně jeho oblíbených dřevin. Ano, dřeviny budou! Před jednáním o formě podpory na své fakultě tedy přispěl částkou 12 tisíc Kč a stal se patronem dubu letního. Hráze rybníků bývají často zpevňovány kořeny právě tohoto druhu dubu, proto byla jeho volba jasná.

Děkujeme Tomáši!

PATRONÁTY