Dne 26. července 2023 byla ukončena veřejná sbírka na portálu Donio. Podařilo se vybrat překvapivých 670.000 Kč díky 533 přispěvatelům s průměrným příspěvkem 1.257 Kč. Osmnáct z nich, kteří přispěli přes 10.000 Kč, si vybralo patronát nad částí knihy. K podpoře se již nyní přidalo dvanáct děkanů různých univerzit. Z nich deset nás podpořilo v rámci Asociace děkanů přírodovědných fakult, která udělila projektu oficiální záštitu a rovněž přislíbila finanční pomoc. Konkrétní formy podpory jednotlivých fakult sdružených v Asociaci nyní upřesňujeme s jejich děkany. Mimo asociaci se přidali další dva děkani ze dvou fakult České zemědělské univerzity, Fakulty životního prostředí a Fakulty lesnické a dřevařské. Děkujeme!

Podrobněji o výsledcích kampaně informujeme v tiskové zprávě z 19. srpna 2023.

Odkazy na související mediální výstupy:

1. Článek na zpravodajském serveru iROZHLAS.cz

2. Český rozhlas Radiožurnál — Ranní interview 30. července 2023: rozhovor s editorkou Alenou Lepší (radiozurnal.rozhlas.cz)

Úspěch veřejné sbírky a podpora dvanácti děkanů