Dne 6. června 2023 proběhla v Českých Budějovicích tisková konference za účasti a podpory děkana Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity Františka Váchy, při které byl projekt poprvé představen široké veřejnosti. Veřejnost se dověděla, že již od roku 2018 připravuje více než šedesát fotografů z celé republiky a dvacet botaniků ze čtyř českých univerzit a dvou ústavů knižní Fotografický atlas rostlin České republiky. Zde byla novinářům z České televize, Českého rozhlasu, České tiskové kanceláře a Mladé fronty DNES představena kvalitní česká literatura pro odborníky a pro srovnání zahraniční fotografické atlasy a jeden příklad českého atlasu, věnovaného však pouze jedné skupině rostlin. Kompletní atlas, kde by byla uceleně představena naše květena, dosud neexistuje. Chystaná kniha bude první svého druhu v České republice. Bude určena pro širokou veřejnost, školy i odborníky.

Tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde.

Odkazy na vybrané mediální výstupy:

1. Rozhovor Jitky Cibulové Vokaté s editory Petrem Kouteckým, Alenou Lepší a fotografem Davidem Průšou: Český rozhlas České Budějovice: Ostružiník Járy Cimrmana, jeřáb bezdězský a mnoho dalších rostlin představí ojedinělý fotografický atlas

2. První zmínka o knize v televizi: Česká televize – Události v regionech 6. června 2023: Desítky fotografů a botaniků sestavují vůbec největší atlas rostlin v Česku – reportáž v čase 22:21

3. Události jižní Čechy (facebook.com)

Tisková konferece – Unikátní Fotografický atlas rostlin České republiky tvoří 80 specialistů