Vážení přispěvatelé, rádi bychom vám stručně shrnuli, jak nyní v podzimních dnech na knize pokračujeme. Díky podpoře veřejnosti a dvanácti děkanů vysokoškolských fakult pilně pracujeme! Nejdříve přijměte pozvání na prohlídku našich aktualizovaných webových stránek (www.fotoatlas-rostlin.cz). V sekci “Podporují nás” naleznete pěkně pohromadě patrony s jejich příběhy, loga podporovatelů i seznam přispěvatelů. Podrobnější příběhy konkrétních podpor jsou vidět po rozkliknutí “Ukázat více”. Na webu také přibyla nová záložka “Aktuality”, kde může současné dění vidět i ten, kdo nás nesleduje na Facebooku. Během září se podařilo rozeslat všechna botanická pexesa. Už jen pár jedinců, co si zvolilo osobní předání, čeká na své “blízké setkání” s námi. Už se těšíme. Nebojte se, potvrzení o daru chystáme během podzimu doručit také. Zatím upřesňujeme formální podobu tohoto dokumentu. Začátkem září jsme nejdříve vychytávali technologii fotografování vodních rostlin. Chceme s nimi s garantem Petrem Kouteckým a fotografem Davidem Průšou příští rok výrazně pokročit.

Fotografování vodních rostlin

Také jsme se významně posunuli ve zpracování čeledi vstavačovitých (Orchidaceae) pro plánovanou sazbu v nakladatelství. U běžných 41 orchidejí nás čeká již poslední e-mailová výzva fotografům na několik zdokonalujících záběrů. Nyní začínáme první editorské připomínky koláží rodů prstnatec (Dactylorhiza) a kruštík (Epipactis). Máme za sebou první vlnu připomínek. Prstnatce vypadají nadějně, ale kruštíky jako jediné orchideje nejspíš poputují ještě příští sezónu do Chyběnek (sezónní poptávka fotografům). Jejich temné lesní biotopy v kombinaci s taxonomickou obtížností fotografování komplikují. 

Ukázka koláží orchidejí

Dále jsme díky exportu dat z databáze Pladias významně pokročili ve zpracování vlastností druhů pro všechny chystané taxony. Část pro orchideje už čeká fáze doplňování chybějících údajů (např. velikosti generativních orgánů či doplnění mezer u některých vlastností). V Botanickém ústavu Akademie věd ČR už nám z Pladiasu chystají data pro mapky rozšíření k připravovaným orchidejím. Jakmile upřesníme formy podpor jednotlivých dvanácti děkanů podporujících univerzit, budete moci nahlédnout pod pokličku našemu rozpočtu. Již nyní ale víme, že budeme mít práci zaplacenou na delší dobu než jen do konce letošního roku.

Podzimní shrnutí aneb “Na čem právě pracujeme?”