A) Práce na knize

V těchto dvou měsících budeme mít napilno. Plánujeme do konce února udělat revizi veškerých nekritických taxonů. To znamená udělat koláže ke všem taxonům, které garanti považují za hotové. Tyto koláže pomocí vylepšené metodiky projít s garanty a konzultanty a společně s editory sladit “ducha knihy”. Výsledkem budou “definitivní chyběnky”. Tedy precizně udělaný seznam chybějících záběrů na sezónu 2024. Vzniknou ale také finální koláže mnoha taxonů připravené na zpracování pro nakladatelství.

Práce na knize – plán na leden a únor 2024

B) Shánění další finanční podpory

Během těchto dvou měsíců by také mělo dojít k upřesnění podpory zbývajících sedmi fakult z Asociace děkanů přírodovědných fakult. Bude to probíhat osobním projednáním s příslušnými děkany, děkankou nebo jejich proděkany.

Asociace děkanů přírodovědných fakult – sjednaná podpora
Plán na leden a únor 2024