Image carousel

Obrázkový kolotoč - jednotlivé obrázky

Obrázkový kolotoč - obrázky spojené po čtyřech

Nadpis
sloupec1 sloupec2 sloupec3
hodnota hodnota hodnota
hodnota hodnota hodnota
PŘEHLED ODHADOVANÝCH NÁKLADŮ V JENOTLIVÝCH LETECH (v Kč)
Rok Úvazky editorů * Odměny spoluautorů (DPP a smlouvy o dílo) Sazba sponzorovaných částí knihy (přibližné částky)** Fototechnika, notebook, drobný hmotný majetek a webhosting Odměny fotografů (při ceně 200 Kč za použité foto) *** Celkem
2023 166.982 46.800 121.402 106.406 441.590
2024 979.015 369.067 100.000 1.448.082
2025 979.015 369.067 100.000 1.448.082
2026 979.015 369.067 100.000 1.859.400 3.307.485
Celkem 3.104.027 1.154.001 421.402 106.406 1.859.400 6.645.236
PŘEHLED NÁKLADŮ – CO JE JIŽ HRAZENO A Z JAKÝCH ZDROJŮ (v Kč)
Zdroj financování Úvazky editorů * Odměny spoluautorů (DPP a smlouvy o dílo) Sazba sponzorovaných částí knihy (přibližné částky)** Fototechnika, notebook, drobný hmotný majetek a webhosting Odměny fotografů (při ceně 200 Kč za použité foto) *** Celkem
Nadace Ivana Dejmala a Smile Art 95.862 95.862
Donio 188.400 360.198 121.402 670.000
Ostatní příspěvky na účet spolku 141.289 10.544 151.833****
Podpora děkanů 1.676.246 130.000 300.000 2.106.246
Celkem pokryto 1.864.646 781.487 421.402 106.406 3.173.941
Zbývá sehnat 1.239.381 372.514 0 0 1.859.400 3.471.295
Přispěvatel Částka Vzkaz
Leos Lippl 20.000 Kč
RNDr. Zdeňka Lososová 500 Kč
Pavel Novák 500 Kč Botanik
Tomáš Policar 12.000 Kč Patronát dubu letního
Ing. Michal Friedl 1.500 Kč Už aby byl, nemůžu se dočkat! Držím moc palce.
Ořešák – spolek pro ochranu přírody 1.000 Kč
Jana Mőllerová 10.000 Kč
Jana Doudová 500 Kč Chci vidět atlas!
Kateřina Kříhová 2.000 Kč
Tomáš Fér 1.111 Kč
Echium 2.000 Kč
David Bříza 10.001 Kč
David Bludovský 3.000 Kč
Nadační fond Dobrobot 2.280 Kč Dobročinná aukce Vstupenky a kafe s kapelou Tatabojs.
Leoš Lippl 10.000 Kč
Vojtěch Černý Dis. 1.000 Kč
Bc. Petr Mrnka 500 Kč Strážce CHKO, někdy mám problém určit nějakou kytku, tak se těším na nový atlas.
Ing. Luděk Čech 2.000 Kč
Ludmila Rejlová 1.850 Kč Děkujeme za nezapomenutelný zážitek s Tatabojs.
RNDr. Banaš Marek PhD. 1.000 Kč
Vojtěch Študent 200 Kč Už se na ni těším.
Jan Štembera 500 Kč
Donio – veřejná sbírka 670.000 Kč 533 přispěvatelů veřejné sbírky
Mgr. Eva Třísková 1.000 Kč
Ing. Alexandra Čurnová 500 Kč
Leoš Lippl 10.000 Kč
Tomáš Herben 7.777 Kč
Martina Gricová 1.000 Kč
Jaroslav Podhorný 500 Kč
Libuše Hoffmanová 500 Kč na fotoatlas
Jan Pokorný 5.000 Kč Hodně zdaru!
Iva Michalcová 5.000 Kč Pro přírodu!
Mgr. Rostislav Černý 500 Kč
PharmDr. Miroslav Pospíšil 555 Kč
Jan Mařík 500 Kč Už se těším.
Leoš Lippl 20.000 Kč
Ladislava Filipová 3.099 Kč Dar na fotoatlas, ať se daří, Alčo.
Nadace Ivana Dejmala 65.862 Kč
Karel Prach 5.000 Kč
Mgr. Jarmila Pavlová, Chvalkov 1.000 Kč
Smile Art 30.000 Kč
Pavlína Šámalová 1.111 Kč Přeji hodně energie a těším se, až si jednou fotoatlas budu moci pořídit 🙂 Pavlína Šámalová
Aleš Moravec 2.000 Kč
Renáta Monczková 1.000 Kč
Leoš Lippl 15.000 Kč
Filip Vorba 1.000 Kč
Přemysl Král 2.000 Kč
Hana Jeřábková 3.099 Kč Posílám symbolický příspěvek, korunu na každý z taxonů zahrnutých do knihy. Ať se daří!
Josef Holec 500 Kč
Veronika Nováková 200 Kč
tajný dárce 500 Kč
Přemysl Lepší 50 Kč Ať se vám daří!