Fotografující botanici, z. s.

Cílem spolku je osvěta v oblasti botaniky, a to pro odbornou i laickou veřejnost včetně mládeže. Hlavním výstupem je vydání u nás dosud chybějící knihy Fotografický atlas rostlin České republiky a na ni navazující mobilní aplikace včetně jejich aktualizací.

Kniha bude unikátní především tím, že bude obsahovat fotografie přibližně 3.100 rostlin včetně důležitých určovacích znaků. Zahrnuty tedy budou všechny původní druhy (kromě druhů neprobádaného okruhu pryskyřníku zlatožlutého, Ranunculus auricomus agg.), běžně se vyskytující nepůvodní druhy, nejvýznamnější kříženci, poddruhy a variety (nejčastější nebo plošně rozšířené, dobře rozeznatelné). Z pěstovaných rostlin budou zařazeny jen velmi často pěstované nebo běžně zplaňující.

Orgány spolku pracují v následujícím složení:

Předsedkyně

Mgr. Alena Lepší, Ph.D.

Výkonný výbor

Mgr. Alena Lepší, Ph.D.
Mgr. Dana Holubová, Ph.D.
Mgr. Petr Koutecký, Ph.D.
Ing. Karel Boublík, Ph.D.

Revizor

RNDr. Jiří Brabec