• Aeschimann D., Lauber K., Moser D. M. et Theurillat J.-P. (2004): Flora Alpina 1–3. – Haupt, Bern.
 • Batoušek P. et Kežlínek Z. (2012): Kruštíky České republiky. – ČSOP ZO Hořepník, Prostějov.
 • Dostál J. (1989): Nová květena ČSSR 2. – Academia, Praha.
 • Fischer M. A., Adler W. et Oswald K. (2005): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. Ed. 2. – Land Oberösterreich, Biologiezentrum der OÖ Landesmuseen, Linz.
 • Grulich V. (2017): Červený seznam cévnatých rostlin ČR [The Red List of vascular plants of the Czech Republic]. – Příroda 35: 75–132.
 • Chytrý M., Danihelka J., Kaplan Z., Wild J., Holubová D., Novotný P., Řezníčková M., Rohn M., Dřevojan P., Grulich V., Klimešová J., Lepš J., Lososová Z., Pergl J., Sádlo J., Šmarda P., Štěpánková P., Tichý L., Axmanová I., Bartušková A., Blažek P., Chrtek J. jun., Fischer F. M., Guo W.-Y., Herben T., Janovský Z., Konečná M., Kühn I., Moravcová L., Petřík P., Pierce S., Prach K., Prokešová H., Štech M., Těšitel J., Těšitelová T., Večeřa M., Zelený D. et Pyšek P. (2021): Pladias Database of the Czech Flora and Vegetation. – Preslia 93: 1–87.
 • Jäger E. J. (ed.) (2011): Rothmaler. Exkursionsflora von Deutschland. Band 3. Gefäẞpflanzen: Atlasband. Ed. 11. – Spektrum, Berlin Heidelberg.
 • Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J., Kirschner J., Kubát K., Štech M. et Štěpánek J. (eds) (2019): Klíč ke květeně České republiky. Ed. 2. – Academia, Praha.
 • Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. (eds) (2002): Klíč ke květeně České republiky. – Academia, Praha.
 • Lepší M. et Lepší P. (2020): Panicum schinzii, nový adventivní druh v květeně České republiky. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 169–179.
 • Lepší M., Lepší P., Sádlo J., Koutecký P., Vít P. et Petřík P. (2013): Sorbus pauca species nova, the first endemic species of the Sorbus hybrida group for the Czech Republic. – Preslia 85: 63–80.
 • Lepší M., Lepší P., Vít P., Koutecký P. et Bílá J. (2015): Taxonomic revision of Sorbus subgenus Aria occurring in the Czech Republic. – Preslia 87: 109–162.
 • Slavík B., Chrtek J. jun. et Štěpánková J. (eds) (2000): Květena České republiky 6. – Academia, Praha.
 • Slavík B., Chrtek J. jun. et Tomšovic P. (eds) (1997): Květena České republiky 5. – Academia, Praha.
 • Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. et Grulich V. (eds) (1995): Květena České republiky 4. – Academia, Praha.
 • Slavík B., Štěpánková J. et Štěpánek J. (eds) (2004): Květena České republiky 7. – Academia, Praha.
 • Štěpánková J., Chrtek J. jun. et Kaplan Z. (eds) (2010): Květena České republiky 8. – Academia, Praha.
 • Trávníček B., Lepší M., Lepší P. et Žíla V. (2018): Taxonomy of Rubus ser. Radula in the Czech Republic. – Preslia 90: 387–424.
 • Wild J., Kaplan Z., Danihelka J., Petřík P., Chytrý M., Novotný P., Rohn M., Šulc V., Brůna J., Chobot K., Ekrt L., Holubová D., Knollová I., Kocián P., Štech M., Štěpánek J. et Zouhar V. (2019): Plant distribution data for the Czech Republic integrated in the Pladias database. – Preslia 91: 1–24.