Během listopadu jsme všem zájemcům rozeslali potvrzení o daru. Nakladatelství Karmášek již obdrželo podklady pro sazbu orchidejí a částečně i sazbu záraz a mordovek. Na základě dat z Pladiasu poskytnutých Botanickým ústavem Akademie věd ČR jsme vytvořili mapky rozšíření těchto rodů. Dokončujeme již jen složitější mapky několika poddruhů a variet. Kritickým okem editorů prošla čeleď merlíkovitých (Chenopodiaceae), rozrazily (Veronica), rožce (Cerastium), ptačince (Stellaria) a jim podobné rody (Arenaria, Moehringia a Myosoton). Abychom zefektivnili v příští sezóně čas v terénu, tak nyní přes zimu fotografové doplňují u požadovaných skupin fotografie ze svých archivů. Na kritické revizi koláží jsme začali pracovat také u dřevin, geofytů a ostřic (Carex).

Mapky pro orchideje, zárazy a mordovky

Konkrétní formu podpory jsme dojednali s děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Martinem Kubalou. Fakulta bude hradit sazby průběžně dokončovaných části knihy. Postupně nakladatelství uhradí 300 tisíc Kč a začnou hned v lednu 2024. Přidal se tak ke čtyřem děkanům fakult, kteří již podporu poskytli nebo přislíbili (Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity, Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně).

Poděkování Univerzitě Palackého v Olomouci za podporu

S dalšími sedmi děkany Asociace děkanů přírodovědných fakult podporu upřesňujeme. Na začátku roku 2024 zveřejníme, jak jsme rozdělili a efektivně využili podporu ze sbírky Donio. Podpora děkanů nám finanční pokrytí významně posunula, ale podpora od veřejnosti má stále svou klíčovou roli.

Co jsme stihli v listopadu?