Podzimní shrnutí aneb “Na čem právě pracujeme?”

Vážení přispěvatelé, rádi bychom vám stručně shrnuli, jak nyní v podzimních dnech na knize pokračujeme. Díky podpoře veřejnosti a dvanácti děkanů vysokoškolských fakult pilně pracujeme! Nejdříve přijměte pozvání na prohlídku našich aktualizovaných webových stránek (www.fotoatlas-rostlin.cz). V sekci “Podporují nás” naleznete