Aktuálně nám do tří milionů zbývá získat už jen 2.059 Kč. Pak už jen 350 tis. Kč chybí k tomu, abychom z celkového rozpočtu ca 6.700.000 Kč měli zajištěnou polovinu. Díky podpoře děkanů se peníze z veřejné Donio sbírky nevyčerpaly v roce 2023, jak bylo původně v plánu. Peníze z Donio sbírky nám ale pomohou pokrýt náklady až do konce roku 2024. Část těchto peněz byla již využita na vyrovnání dluhu s nakladatelstvím Karmášek (120.402 Kč), část bude použita na editorské úvazky (188.400 Kč) a zbytek bude použit na odměny spoluautorů, tedy především garantů a konzultantů. Odměny fotografům jsou naplánovány na rok 2026. Tabulku s rozpočtem si můžete prohlédnout zde.

Aktuální stav rozpočtu